Berlin trip / 11x11 cm book / Joanna Krawczyk


Berlin trip / 11x11 cm book / Joanna Krawczyk


Berlin trip / 11x11 cm book / Joanna Krawczyk


Publication in Design&Design Book of the Year vol.6 / Joanna Krawczyk


10x10 cm book / a gift / Joanna Krawczyk


Books / Joanna Krawczyk


Jacek & Marzenka / a gift / Joanna Krawczyk, Daniel Bednarski


Limerics by Anna Krawczyk / a gift / Joanna Krawczyk, Daniel Bednarski